Strong Viking Family Obstacle Run: lees nu onze ervaring! (2024)

Als iemand mij een jaar geleden had gezegd dat ik een obstakel run zou doen, dan had ik diegene voor gek verklaard. Maar we did it! Zoon C. en ik hebben de Strong Viking Family Obstacle Run gedaan. Nieuwsgierig hoe het is om zo’n stoere activiteit met je kind te doen? Lees dan verder.

Inhoudsopgave

Strong Viking Family Obstacle Run

De naam zegt het al: een loop met obstakels voor het hele gezin. Strong Viking organiseert allerlei soorten obstakel runs en dus ook speciaal voor ouders en hun kinderen. Er kan gekozen worden uit 3 of 5 km. Kinderen van 5 t/m 9 jaar doen de 3 km en oudere kinderen mogen aan de 5 km mee doen. C. was op moment van deelname 6 jaar oud en dus gingen wij voor de 3 km. Een prima afstand voor een beginner zoals ik.

In 2016 wordt de Family Obstacle Run in Amsterdam (Spaarnwoude bij Haarlem) en Nijmegen (Berendonck bij Wijchen) georganiseerd. C. en mij kon je tegen komen in Amsterdam. De run in Nijmegen komt er nog aan in het tweede weekend van september. Wil je een ander jaar mee doen? Kijk dan even op de website van Strong Viking om te ontdekken wanneer er weer een Family Obstacle Run is.

Deelname is niet goedkoop. Voor C. betaalde ik 19,95 euro en voor mezelf 34,96 euro. Daar kwamen nog administratiekosten bovenop. Ik snap wel dat het zoveel kost. Reken maar uit: er wordt een terrein gehuurd en ingericht, je krijgt een shirt na afloop en er worden professionele foto’s gemaakt. Er is EHBO aanwezig en kleedruimtes met afspoelwater. Dan weet je ook al snel dat het niet goedkoper kan.

Maar hoe is het nu om mee te doen aan een Family Obstacle Run? Ik ga het je vertellen.

Onze ervaring met de Strong Viking Family Obstacle Run

Een paar dagen voor de Strong Viking Family Obstacle Run. Ik begin ‘m te knijpen. Waarom heb ik ons hiervoor ingeschreven? Ik kan dit niet. En dan ben ik de dagen daarvoor ook nog ‘even’ naar Hongarije. Ik ben niet uitgerust. Is de 1x per week bootcamp wel voldoende om dit te kunnen? Straks zit ik bovenop een hindernis en durf ik niet meer naar beneden…

Dan gaat zondagochtend de wekker. We gaan op tijd weg. Het is voor ons een eind rijden en de organisatie adviseert om er minstens een uur voor aanvang te zijn. C. heeft er heel veel zin in en stuitert om mij heen. Ik besluit er het beste van te maken en geen dingen te doen die ik echt niet durf.

In Spaarnwoude parkeren we de auto. We eten nog iets en lopen dan naar het evenemententerrein. Ik zie hele sportieve mensen lopen, maar gelukkig ook minder getrainde types zoals wij. We halen ons startnummer op. Leuk, het startnummer is een plaktattoo. Ik begin me ook al stoer te voelen. Wat zo’n tattoo al niet kan doen….

Op het terrein brengen we onze tassen met schone kleding naar de garderobe. Nu begint het wachten. We zien andere groepen voor ons vertrekken. Elke groep heeft een eigen kleur en we zien de kleurstoffen de lucht in gaan. Samen met de opzwepende muziek en de peptalk die we horen. Ik krijg er echt zin in. Bij elke warming-up hoor ik het weer: “We doen het samen, we laten niemand achter!”. Met een luid gejuich uit het startvak. Wow, wat een spirit!

C. en ik doen de Strong Viking Family Obstacle Run samen met een vriendin van mij en haar dochtertje van dezelfde leeftijd als C. We voelen inmiddels een leuke spanning. Wij kunnen het samen. We laten niemand achter. Yeah!

Dan is vak oranje aan de beurt. Dat zijn wij. We krijgen een hand vol met kleurstof en dan begint onze peptalk. We tellen af en dan gooien wij de oranje kleurstof de lucht in. Wow, gaaf! We doen enthousiast mee met de warming up. Laten ons oppeppen en voelen ons nu al stoeren vikingen. Dan het startschot. Met hulp komen we over de muur heen. Yeah, we doen het echt samen. Iedereen helpt elkaar.

We rennen de berg op en zijn nieuwsgierig naar de hindernissen die komen. Het gaat niet om snel. Het gaat om mee doen. We volgen ons eigen tempo. Ik weet later niet meer in welke volgorde we de hindernissen hebben gedaan. Maakt dat uit? Eigenlijk niet. We doen een poging om over balken te klimmen. Balanceren over een evenwichtsbalk. Beklimmen een lange trap. Sjouwen met een houten zwaard en hamer. Drinken water en eten een banaan. Vechten als echte vikingen. En dan, dan komt eindelijk de modder. De kinderen kruipen met gemak onder het doek door. Alleen hun onderbenen en handen zijn vies. Ons lukt dat niet. We liggen al snel plat op onze buik in de modder. Naast me hoor ik: “Ieuw, dit is echt vies!”. Ik heb de knop snel omgeschakeld. Ok, ik ben vies, het is koud en nat. Doorzetten nu. Ik moet leren tijgeren. Dan gaat het sneller en word je minder vies. Ik stoot m’n benen aan boomwortels. Dan zijn we aan het einde. We did it!

Onze kinderen staan een heel stuk verder. We zien ze niet eens meer. Als we weer bij elkaar zijn willen wij ze knuffelen. Maar no way, dat willen ze niet. Ze lachen om hun vieze mama’s. Er wachten ons nog een paar hindernissen. Klimmend via een net omhoog. Wat zullen we daarachter treffen? Moeten we springen of mogen we glijden. Oh jammer, het is een soort trap naar beneden. Ik had me stiekem verheugd op een modderglijbaan. Dan de oppompbare hindernisbaan nog. Die is inmiddels erg glad geworden. Er let iemand niet op en stapt bovenop de dochter van mijn vriendin. Even tranen, maar dan gaan we toch met z’n vieren verder. We hebben allemaal moeilijke momenten gehad. Maar we zijn er bijna. De euforie komt. We hebben het echt gedaan.

Nog een trap beklimmen en dan staan we bovenaan. De armen omhoog, juichen, we kijken over het evenemententerrein. Zien een andere groep starten. En worden toegejuicht als we de trap af komen. We did it!

Beneden zien we dochter M. We zwaaien. Lopen de tent binnen en maken een groepsfoto. We krijgen een finisher-shirt. Even onze tas ophalen en naar de kleedruimte. Met een beetje moeite zoeken we een redelijk schoon plekje. We spoelen ons af met de tuinslangen die er hangen. Het duurt even voordat alle modder er af is. Met schone kleren aan lopen we naar het evenemententerrein. Nog vol met adrenaline en trots op wat we hebben gedaan.

M. weet het zeker als ze me ziet: “De volgende keer wil ik ook meedoen!”.

Praktische informatie

Ok, jij durft het ook aan? Lees dan even onze praktische tips voor deelname aan de Strong Viking Family Obstacle Run:

 • Trek aansluitende kleding aan
 • Stop schone kleding die makkelijk aangaat in een aparte sporttas
 • Neem een grote plastic tas mee voor je vieze kleding
 • Oude handdoek om af te drogen na het afspoelen
 • Spuit thuis je vieze kleding schoon met de tuinslang en stop ze pas daarna in de wasmachine
 • Neem iets te eten en te drinken mee voor na de run

Maar vooral: geniet er van om de Strong Viking Family Obstacle Run met je kind te doen!

Meer lezen

Op zoek naar meer actieve uitjes voor gezinnen? Klik & kijk voor meer informatie:

 • Kanoën met kinderen in het Vechtdal
 • Mountainbiken met kinderen
 • Hardlopen met kinderen
 • Bootcamp met kinderen
 • Trampoline springen bij Jumpers Indoor

KidsErOpUit is te volgen opFacebookenX (voorheen Twitter).

Strong Viking Family Obstacle Run: lees nu onze ervaring! (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Margart Wisoky

Last Updated:

Views: 6155

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Margart Wisoky

Birthday: 1993-05-13

Address: 2113 Abernathy Knoll, New Tamerafurt, CT 66893-2169

Phone: +25815234346805

Job: Central Developer

Hobby: Machining, Pottery, Rafting, Cosplaying, Jogging, Taekwondo, Scouting

Introduction: My name is Margart Wisoky, I am a gorgeous, shiny, successful, beautiful, adventurous, excited, pleasant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.